O Větvičce

Zřizovatelem lesního klubu Větvička je KoŠ, z. s.


Dětský lesní klub Větvička zahájil svůj provoz (jako Dětská lesní školka Větvička) na jaře roku 2012. 

Vznikl jako reakc

e na stávající nabídku předškolních zařízení. 

Od počátku svého vzniku, po dobrém vzoru skandinávských a německých lesních školek, bylo směřováno k vytvoření alternativního stylu předškolního zařízení. V přírodě, udržitelným způsobem, s efektivním způsobem komunikace mezi dospělými a dětmi, s efektivním učením. S cílem předávat základním školám (nebo do domácího vzdělávání) děti sycené přirozenými podněty, vnímavé k sobě, ostatním členům skupiny i okolnímu dění. Děti s chutí se učit. Děti, které si převážnou část dne „v instituci“ volně hrají v přírodě.


Vznik školky byl nejen reakcí na zoufalý nedostatek volných míst v plzeňských mateřských školách, ale hlavně na potřebu zakladatelů umožnit svým dětem (a nejen jim) pravidelný a kvalitní kontakt s přírodou. Zakladatelům chyběla v Plzni taková školka, kde by se intenzivně pracovalo na výchově k udržitelnému rozvoji, kde by se výrazněji pracovalo na posílení sociálních vztahů mezi dětmi, podporovala jejich kreativita a neupřednostňovalo se množství získávaných vědomostí. Školka komunitní, kde jsou rodiče partnery vychovatelů a především školka zdravá – ať už prostředím nebo třeba podávaným jídlem.

Školka, kde se uplatňuje respektující výchova (systém Respektovat a být respektován), kde jsou děti – v míře úměrné svým potřebám - partnery dospělých a zároveň se učí být zodpovědné za své jednání.

Školka, kde si děti můžou HRÁT.