Veronika Formánková


Vzdělání

  • dramatická výchova na DAMU Praha
  • titul bakalář na PF ZČU Plzeň, předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Praxe

  • koordinátorka komunitní školy (1. ZŠ v Plzni)
  • pedagog volného času pro děti druhého stupně ZŠ
  • divadelní praxe v divadelní společnosti Divadýlko Kuba
  • pedagog v lesní školce Větvička (březen 2012 doposud)
 
 

Zkušenosti

Je předsedkyní občanského sdružení KOŠ, které je provozovatelem lesní školky Větvička. Působila jako pedagog volného času pro děti druhého stupně ZŠ, čímž získala zkušenosti s výchovnou prací těchto dětí; v rámci této práce pořádala také různé akce pro děti v přírodě, čímž si uvědomila, jak důležitý je pro děti právě pobyt v přírodě. S předškolními dětmi pak pracovala v rámci své divadelní praxe v divadelní společnosti Divadýlko Kuba, kde cílovou skupinou byly právě děti předškolního a mladšího školního věku

 

Proč lesní školka?

S příchodem vlastních dětí jsem se začala zabývat jejich (předškolním) světem - nepřijetí prvního dítěte do MŠ a snaha žít v souladu s udržitelným rozvojem mě přivedla k lesním školkám. Práce se staršími dětmi mi ukázala, jak je důležité už v předškolním věku seznamovat děti s principy udržitelného rozvoje. Viděla jsem jak děti, pro které byl pobyt v přírodě od raného dětství přirozený, děti, které byly vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, uměly kvalitněji nakládat se svým volným časem a byly mnohem méně manipulovatelní než jejich vrstevníci.