Peťa - Petra Čechurová

Vzdělání

  • učitelství pro střední školy s aprobací biologie - matematika na PřF v Brně

 

Praxe

  • 2 roky učitelka v mateřské škole v Kladrubech
  • lektorka ekologických výukových programů pro mateřské školy (od září 2011 doposud)
  • vedoucí přírodovědných kroužků pro předškolní i školní děti
  • učitelka v lesní školce Větvička

 

Zkušenosti

Je zakládajícím členem občanského sdružení Ekocentrum Tymián, které působí v Kladrubech na Tachovsku. Toto občanské sdružení je součástí sítě environmentálních informačních center Plzeňského kraje ENVIC. Poskytuje především poradenství pro veřejnost v oblasti ochrany životního prostředí. Dále se zabývá pořádáním nejrůznějších akcí přírodovědného charakteru pro veřejnost (přírodovědné vycházky, besedy). Od září roku 2011 nabízí občanské sdružení ekologické výukové programy pro mateřské školy především v Plzni a okolí. Petra je hlavním tvůrcem těchto programů a zároveň jejich lektorkou.

 

Proč lesní školka?

Myšlenka lesních mateřských škol se mi velice líbí. Díky tomu, že mám přímou zkušenost s "normální školkou", si uvědomuju, jak moc se LMŠ liší a jak moc dokáže obohatit děti především ve vztahu k přírodě. Nelíbí se mi dnešní trend vzdalování dětí přírodě. Proto se snažím dětem přírodu co nejvíce přiblížit právě v přírodovědném kroužku a také při různých výpravách do přírody pro rodiče s dětmi, kde se snažím ukázat i rodičům, že pobyt v přírodě může být zajímavý.