Zázemí, organizační podmínky, ceník

Děti v Lesním klubu Větvička jsou vzdělávány v přírodě – mají ale i své pevné zázemí, Tím je maringotka a kruhová dřevostavba inspirovaná mongolskými jurtami. Maringotka slouží jako provozní zázemí a jurta jako místo čisté, prostorné, vhodné k odpočinku dětí v případě nepříznivého počasí. Přírodou se rozumí arboretum Sofronka a přilehlé lesy a okolí.

Větvička má i své přírodní divadlo. Je nejen zázemím pro vzdělávání, ale také - „komunikační“ prostor při setkávání s rodiči dětí a další veřejností nejen při školkových slavnostech.

Do zázemí patří dřevěné kompostovací toalety přizpůsobené velikostí dětí a jedna suchá toaleta pro dospělé.

 

Provozní doba

pondělí – pátek 8:00 – 16:00 hod

Počet tříd

1 věkově smíšená třída, do které dochází děti s různou úrovní docházky. Minimální docházka: 2x týdně (8:00 – 16:00 hod), maximální: pět dní v týdnu (8:00 – 16:00 hod).

Počet dětí ve skupině

15

Dětská lesní školka Větvička přijímá děti od tří let věku a děti do věku 6 let nebo děti s odkladem školní docházky. Děti mladší 3 let jsou přijímány po individuální konzultaci s pedagogy nebo koordinátorkou školky.

Počet pedagogických pracovníků – průvodců

celkem 5 osob, které vykonávají přímou pedagogickou činnost.  Po celý den jsou s dětmi neustále dvě dospělé osoby (z toho nejméně jeden pedagog).

 

Rytmus dne

8:00 – 8:15 sraz na parkovišti, převzetí dětí

8:15 a dále přivítání, komunitní kruh, ladění na společný den

přesun k zázemí školky nebo k cílovému bodu dopoledne;

svačina (průvodci mají několik míst, kde je vhodné cestou svačit)

volná hra

(vzdělávací činnost dle ročního období a počasí)

11:30 - 12:00 příprava na oběd

12:00 - 12:30 zklidnění, říkankový rituál, oběd

12:30 – 13:00 úklid po obědě, naslouchání příběhů. Příběhy jsou buď čtené, nebo vyprávěné. Naslouchání příběhu je pro všechny děti (které neodcházejí spát) povinné – vždy alespoň jeden příběh. Když děti poslouchají jen jeden příběh a pak odcházejí, mají klidové, relaxační aktivity.

13:00 prostor pro odchod dětí, které nezůstávají po celý den

 

13:00 – 14:30 podle potřeb dětí: spánek; nabídka činností a aktivit podle individuálních potřeb dětí – volná hra dětí; výtvarné aktivity, pracovní činnosti (polytechnická výchova), stolní hry + v závěru tohoto bloku nabídka sportovních aktivit

14:30 – 14:45 odpolední svačinka

14:45 – 15:00 úklid zázemí, příprava na odchod směr parkoviště

15:00 – 16:00 přesun na parkoviště (dostatek času na přesun umožňuje pozorování přírody; zpěv )

16:00 předání dětí na parkovišti

 

po 16:00 předem dohodnuté akce v zázemí školky – slavnosti, Paveve (neformální setkání

(v zázemí) rodičů), brigády, Táta akce, Buchtí akce, přednášky apod. Rodiče s dětmi mohou, za předem dohodnutých podmínek, v jurtě přenocovat.


 

Jídlo

Svačiny si děti nosí z domova, stejně jako pití. Dojde-li dětem vlastní pití, připravují průvodci buď neslazený čaj nebo dolévají čistou vodu. Zákonní zástupci dětí podpisem potvrdili poučení o vhodné svačině pro předškolní děti. Lesní klub Větvička je zapojen do projektu Skutečně zdravá škola. Odpad se třídí na bioodpad (kompost, vermikompostér), ostatní odpadky si děti odnáší v batůžcích zpátky domů.

 

Oběd dováží rozvozová firma z jídelny zdravé výživy Vegetka Plzeň.

 

Ceník pro školní rok 2017/2018

Příspěvek na poskytované výchovně vzdělávací aktivity, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Rok v lese a provozním řádem lesního klubu Větvička na jeden měsíc školního roku činí za:

5 dní 5500 Kč

4 dny 5100 Kč

3 dny 3900 Kč

2 dny 2800 Kč

Součástí školného není poplatek za jednodenní výjezdní akce mimo školku, které se konají v celoročním součtu průměrně 1x za 14 dní, přičemž cena za takovouto výjezdní akci nepřesahuje částku 120 Kč. Cena nezahrnuje částku za případné pobytové výjezdní akce, jejich cena bude vždy stanovena dle časového rozsahu pobytové akce a dle nákladů spojených s její organizací.

Příspěvek na poskytovanou stravu na jeden měsíc činí 50 Kč – 60 Kč (nejvýše) za jeden oběd. Cena zahrnuje rozpočítané náklady na nákup obědů v jídelně zdravé výživy Vegetka, související služby (přeprava, mytí gastronádob). Vyúčtování stravného probíhá po skončení měsíce, platí se za ty dny, kdy dítě bylo přítomno ve školce.