týden 7/04 - 10/04

06.04.2015 23:04

Vážení rodiče a milé děti,

Velikonoce jakožto svátky jara a velké neděle jsou již za námi, ale jejich poselství stále trvá, jak v nás, tak v samotné jarní přírodě. Jaro je teprve ve svém počátku, což dnes potvrdila bouřlivá vánice, jež nás potkala při brdské odpolední vycházce s Ivetkou.


Když jsem přemýšlel, jaké téma bude prolínat školkové dění v příštím období a přitom se rozhlížel po jarní přírodě, uvědomil jsem si, jak se barevná škála doposud šedivé krajiny začíná proměňovat ve prospěch zelené. Ano, svět barev bude v příštím období jedním s témat, kterým se budeme s dětmi ve školce zabývat. Každá barva něco v přírodě znamená.
Začneme zelenou, neb bez ní by života na Zemi nebylo.

Můžeme se tedy těšit na Krásnou Zelenou, která je symbolem života a životodárnou silou probouzejících se semínek. Přečteme si pohádku o Doubkovi a společně se vypravíme hledat veškerý život, který začíná v okolí klíčit, jehož přítomnost právě prozradí ona živá barva..

 

Radostný velikonoční den přejí:

Milan s Ivetkou