První komunitní škola v Plzni

12.04.2014 12:19

Od září 2014 bude otevřena první komunitní škola v Plzni - centrum vzdělávání Koventinka

 

  • Je určena dětem od 5 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání).
 
  • Pohlížíme na proces výchovy a vzdělávání jinak než běžná škola, která přináší řadu rizik, jimž nechceme své děti vystavit. Jsme sami rodiči a je pro nás důležité, aby se (nejen naše) děti učily rády, aby byly zodpovědné a samostatné, aby jejich znalosti byly propojeny se skutečným životem. Náš přístup umožňuje namísto potlačování individuality dětí, neshod, odporu nebo pocitu promarněného času prožívat i ve škole svobodu, harmonii a společnou radost.
 
  • Vycházíme z principů vzdělávání zaměřeného na dítě, z principů respektujícího přístupu a z obecných humanistických hodnot. Velmi nás oslovuje unschooling, který je pro nás velikou inspirací a konečným cílem.
 
  • Naše centrum je určeno pro malý počet dětí (maximálně 10 dětí ve třídě). Pokud to kapacita dovolí, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku. Škola se nachází v prostorách SVČ Domeček v Bolevci v Plzni a již nyní se k nám můžete přijít podívat v rámci pravidelných klubů, které pro děti a rodiče pořádáme. 
  • Nejbližší termíny klubů jsou: 22. 4., 27. 5. a 24. 6. od 15 hod.