po týdnu 2/02 - 6/02

08.02.2015 22:33

Doslechli jsme se, že téměř všichni tatínkové obstáli v pečovatelské zkoušce, a tak můžeme plni zážitků vstoupit do nového týdne. 
Nemalou motivací pro účast na přespávací akci byla pro řadu z Vás právě možnost vyzkoušet si, kterak se mrazivý les může stát příjemným útočištěm díky přítomnosti dřevo-jurty. 


Téma bydlení v krajině, přespávání v nehostinných podmínkách bude v dalších dnech naším tématem, které se pokusíme s dětmi rozvinout. 
Podíváme se, jak lidé a zvířata v různých částech světa bydlí, co k tomu potřebují a jak si své příbytky budují. Rozhodně nezůstaneme jen u toho. Za malou chvilku zaklepe na dveře jaro a zeptá se nás, co jsme dělali v zimě pro zvířátka. Mnoho ptáčků na jaře bude hledat nový domov v okolí naší školky a my se jim pokusíme pátrání zjednodušit tím, že společně vytvoříme novou ptačí budku.


Skoro bych zapomněl uvést, že stavbou jurty stavění ve školce neskončilo a právě v tomto čase s dětmi vytváříme malý domeček z palet a místního dřeva.

Ivetce se koncem týdne objevila vyrážka podobná neštovicím. Výsledky bude vědět zítra, a tak minimálně v pondělí nepřijde do školky. Služby pro příští týden se tedy mohou ještě pozměnit.

 

Krásný večer přeje Milan