Karel Hadek, aromaterapeut

21.02.2015 18:05

 

POŽÁDALI JSME AROMATERAPEUTA PANA HADKA

 

ABY NÁM NAPSAL NĚCO O LESNÍCH ŠKOLKÁCH A 

 

VĚTVIČCE SÍDLÍCÍ VE VOŇAVÉM BOROVÉM ARBORETU

 

O nich a hlavně bez nich…

Lesní školky, školy v přírodě.

 

Na většinou, jak jinak nežli přihlouplých volebních plakátech, nominovaní politici slibují nejen modré z nebe, ale kdyby to bylo třeba, nebyl by pro ně problém zajistit návrat Mistra Jana Husa z Kostnice, v plné životní síle.

Po volbách se situace rapidně mění a volič zjišťuje, že se stal hračkou v rukou politických pletichářů, pokud ne již profesionálních psychopatů.  Volby již dávno nejsou o tom, kdo zájmy lidí bude reprezentovat, prosazovat a hájit, ale o tom kdo bude, ať již v rámci republiky, či dokonce celé EU, svojí činností otravovat každodenní život na všech úrovních. Jak jinak než za peníze daňových poplatníků. Tato jejich doslova destruktivní činnost prolíná do všech oblastí života. Podnikáním začínaje, soukromým životem konče.

Jednou z oblastí je i výchova dětí. Zde bych rád zmínil lesní školky.

Pokud se podíváme do historie přímých předků, či předchůdců člověka, tedy zhruba 150.000 generací zpět, nezbývá než konstatovat, že příroda a tedy i život v lesích byly každodenní součástí jeho dalšího vývoje. Nutno zmínit, bohužel, technický rozvoj společnosti předbíhá schopnosti biologického rozvoje  

člověka se všemi svými negativními důsledky.  V konečném účtování je pak jako důsledek nutno vidět vliv na zvyšující se podíl jak psychických, tak i tělesných problémů a nemocnosti. Pokud si vzpomínám na svoje dětská léta, vždy mě to táhlo ven a do dnešních dnů upřednostňuji pobyt v přírodě, hlavně v lese před „čtyřmi stěnami“ a to v jakékoli podobě!

Konec konců výchova dětí je primárně nejen právo, ale i zodpovědnost rodičů, nikoli politiků. Pro zdravý vývoj dětí je, dle mého, co nejdelší pobyt v lese to nejlepší co pro děcko mohou rodiče udělat. Nejen že se otužují, ale dýchají čerstvý, daleko čistší vzduch. Ona čistota je míněna jak ve smyslu podstatně nižší prašnosti a přítomnosti plynných toxických chemických exhalátů, ale i z hlediska mikrobiálního. Produkty látkové mnoha stromů vykazují antimikrobiální účinky, takže přenos různých infekcí je v přírodě daleko obtížnější než v běžných zařízeních. Zmínit nutno i tolik potřebnou pohybovou aktivitu. Že by slovutní politici měli strach, že dětičky z lesních školek mohly přijít o jejich výsadu, mozoly od posedávání na hýžďových oblinách? Nebo snad i nedej Bože, že pobyt v přírodě zapříčiní výchovu vnímavých občanů, ochránců přírody, kteří jsou pro ekologii schopni udělat více nežli vést plané řeči a mít z ekologie výnosný byznys, zatímco životní prostředí se permanentně a rapidně zhoršuje.  Ať se na celou záležitost díváme z jakéhokoli úhlu pohledu, nezbývá než konstatovat, že život je dar přírody.

A příroda je pak tím nevhodnějším životním prostředím pro zdravý vývoj dětí. Prostě výborná investice na jejich další cestu životem.

 

Karel Hadek