Informace o schváleném zákoně o dětských skupinách

06.11.2014 18:34

Veronika Formánková píše:

Dobrý večer všem,

přemýšlela jsem, jak nejlépe shrnout informace o úterním dění v poslanecké sněmovně a vůbec kolem zákona o dětských skupinách. Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ, to vlastně udělala za mě. Níže vám posílám znění jejího včerejšího dopisu členům Asociace. Najdete v něm i informace, které se vás, rodičů dětí, přímo netýkají (Standardy), ale ukazují na to, jak lesní školky pracují a starají se o to, abychom nebyli bráni jen jako "hipísácká komunita", ale regulerní alternativní předškolní zařízení. (Je to naše priorita, bez ohledu na úředníky a poslance, ale teď je opravdu doba, kdy je třeba hlasitě zdůtazňovat naše kvality a zlepšovat nedostatky.)

Chtěla bych upozornit na bod č. 7 - pokud vy, rodiče dětí z lesní školky, chcete - vzhledem ke schválenému zákonu:-) - udělat něco naléhavého, dejte vědět.

přeju klidné dny

VF

 

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D. (předsedkyně Asociace lesních MŠ) píše:

Milí přátelé v lesních mateřských školkách,

 
včerejší přehlasování veta prezidenta zákonu o dětských skupinách znamená, že zákon začíná platit ve verzi s povinností transformovat se v dětskou skupinu s roční přechodnou lhůtou. 
 
Dovolte malé ohlédnutí za uplynulým děním.
Během posledních dvou týdnů intenzivního vyjednávání jsme za výrazné spolupráce dalších organizací (Česká rada dětí a mládeže, Unie center pro rodinu a komunitu, Člověk v tísni) všemi cestami informovali poslance o přednostech přijetí veta a nového předložení zákona (vznikl např. dokument Mýty a fakta, byla odevzdána petice, proběhlo nespočet schůzek, emailů a telefonátů s poslanci). Postupně se k tomuto pohledu jednotně připojila celá opozice (vděčíme za to zejména paní poslankyni Langšádlové) a mezi vládními stranami výrazně za přijetí veta bojoval předseda poslaneckého klubu Mihola. Velkou překážkou byl závazek vlády z dřívějších dob tento zákon přijmout. Proto lidovci jako první volbu hledali záruky, že případně přijatý zákon bude změněn. Tím se podařily dvě věci: vláda se skutečně k novelizaci písemně zavázala  tím de facto přiznala, že je v zákonu chyba. Výsledek hlasování vládních poslanců ukázal, že i přes veškerou snahu zavázat poslance povinností hlasovat proti vetu (která byla docílena mimo jiné dvakrát odloženým hlasováním, při kterém by zákon pravděpodobně neprosadili), někteří poslanci svou nepřítomností i napřímo vyjádřili nesouhlas s vládním postupem. Zde je vidět, kdo jak hlasoval: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=59955&l=cz
 
Co z toho pro nás plyne?
1. Budeme ostřížím zrakem sledovat podobu připravené novely (aby v ní nebyla záminka k jejímu zamítnutí podobně jako v senátním návrhu)
 
2. Předložení novely budeme urgovat a maximálně podporovat. Zde je nejrizikovější částí otázka podpory ze strany celé Sněmovny. V tuto chvíli je nejisté, kolik bude reálných příznivců volitelné registrace a kolik naopak příznivců pravidel a jednotné regulace, je to jiná debata než o obecné potřebnosti či škodlivosti zákona. Např. poslankyně Maxová (ANO) již včera v ČT uvedla, že je třeba to celé prodiskutovat, čímž rozporuje závazek vlády novelu schválit. Povzbudivé je, že samotná ministryně Marxová-Tominová volitelnosti vyjadřuje podporu.
 
3. Zároveň apelujeme na naplnění slibovaného legislativního ukotvení lesních MŠ - tedy vznik možnosti vstupu do rejstříku MŠMT. Na příští týden je avizována první mezirezortní schůzka zástupců MŠMT a MZ, ovšem i přes velké naléhání na ni zatím nejsme pozváni, komunikuji s úředníky, aby se tak nakonec stalo. Konečným cílem je legislativní úprava, která bude reálným východiskem pro další fungování samostatných lesních MŠ.
 
4. Díky vaší dobré práci, otevřenosti a zájmu o věc se podařilo, že média jednoznačně pozitivně informují o nutnosti zachovat lesní MŠ a totéž proto slyšíme i od veřejných činitelů. Je velmi důležité o tento obraz dobře pečovat. Prosíme proto, abyste pokud možno neotáleli s naplněním Standardů kvality lesních MŠ - je to věc, která nás má chránit. Od ledna začne být tato “značka” otevřená všem zájemcům z řad členů ALMŠ. Více na https://lesnims.cz/standardy-kvality-lms_
 
5. Naším časovým horizontem je začátek příštího roku, do kterého musí být jasno, kam celý proces směřuje, abyste mohli v klidu naplánovat zápisy.
 
6. Ve spolupráci výše zmíněných organizací vzniká nový web, kde bude mapován celý proces dalšího postupu, vyjádření veřejných činitelů, médií, mezivýstupy jednání atd. Pokud byste chtěli k jeho vzniku přispět svou programátorskou/grafickou dovedností, ozvěte se prosím na (adresa k dispozici u mě).
 
7. Pokud cítíte potřebu nějak jinak reagovat, uspořádat opět setkání nebo něco jinak naléhavého, napište prosím na (adresa k dispozici u mě).
 
Na závěr bych vás chtěla povzbudit, že veřejnost včetně jejích politických představitelů z naprosté většiny podporuje práci a existenci lesních MŠ. Proto jde nyní o to, jak se z něčeho nového a neukotveného stane věc běžně známá a přijímaná. To se pomalu ale jistě děje. Po čase bezstarostného dětství nás teď čeká nejisté dospívání a až dozraje, můžeme se těšit na důstojné pokračování naší práce, která má od začátku hluboký smysl. Při vzniku prvních lesních MŠ by se nám ani nesnilo, že se vláda i ministři budou hlasitě zavazovat k zachování lesních mateřských školek. Současný stav je přesně opačný a nejistota je velmi nepříjemná, ale při troše optimismu této fázi vděčíme za zájem vytvořit pro lesní MŠ i ostatní alternativy bezpečný prostor. 
 
S pozdravem a přáním zářivého podzimu
Tereza Valkounová