Martina Morávková

Vzdělání

  • předškolní a mimoškolní pedagogika ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni

Praxe

  • během studia na FPE zapojení do dobrovolnického programu "Asistent do rodiny" - pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty batolecího a předškolního věku
  • vedoucí příměstských táborů v Plzni
  • lektorka tanečního kroužku pod záštitou společnosti Rytmik
  • učitelka ve státních mateřských školách (4 roky)
  • průvodkyně v lesní školce Medvíďata (krátká zkušenost)
  • průvodkyně v lesní školce Větvička (září 2017 dosud) 

 

Proč lesní školka?

Vždy když se mě na tohle někdo zeptá, odpovídám stejně. Pokaždé si vybavím ten moment, kdy jsem se s tímto typem předškolního vzdělávání poprvé setkala. Bylo to ještě na fakultě, při jednom semináři, kdy nám studentům bylo puštěno video z jedné stáže v Norsku. Video prezentovalo jednu lesní školku. V té době to bylo pro české vzdělávání něco téměř nepředstavitelného a nereálného. Pamatuji si rozpačité reakce mých spolužáků ale i tu mojí - naprosté nadšení a uchvácení. Od té chvíle jsem věděla, že tohle je směr, kterým se chci v budoucnu vydat, že tohle je typ předškolního vzdělávání, který pro mě má smysl, že lesní školky chci podporovat a stát se jejich součástí.

Práce v běžných státních mateřských školách mi ukázala, jak moc děti potřebují kontakt s přírodou a její rozmanitostí. V přírodě se, dle mého názoru, děti naučí být více samostatné, lépe se socializují, dokážou lépe hospodařit se svým volným časem, umí se rozhodnout, co právě teď chtějí dělat a hlavně se naučí hrát si (v podstatě s ničím). A to je podle mě to nejdůležitější pro předškolní věk - umění si hrát.