Jirka Prchlík

  

Vzdělání

  • doktorské studium v programu Specializace v pedagogice
  • učitelství pro 2. stupeň základní školy (Mgr.) na FPE ZČU v Plzni
  • Roskilde University v Dánsku (zaměření na týmovou tvorbu projektu a komunikaci)

 

Praxe

  • učitel fyziky, výpočetní techniky a praktických činností (2. st. ZŠ)
  • od r. 2007 spolupráce s Tyršovou základní školou v Černicích (1. st. ZŠ)
  • 2003 – 2012 spolupráce se Střediskem volného času Plzeň – Bory (externí vedoucí zájmového kroužku Počítače a programování, pomoc při organizování akcí pro děti Čarodějnice, Pohádkový les, Nočník, příměstský letní tábor, výpomoc na letních táborech)
  • dlouholetá zkušenost s dobrovolnickými aktivitami v neziskových organizacích

 

Proč lesní školka?

Jako dítě jsem trávil mnoho času v přírodě. V současnosti s kamarády pořádáme čtyř-sezónní vandry. Tělesné potřeby jsou úzce spjaty s duševními. Podvolení se tělesnému pohodlí s sebou nese ztrátu duševní aktivity, vůle a kreativity. Proto vyhledávám komunity lidí s vůlí tvořit a rozvíjet se. Projekt LMŠ je proto úžasný nejen svým vztahem k přírodě, ale i díky lidem, kteří se do něj zapojují.